Često postavljana pitanja

  

1.      Čime se bavi Vaša firma?

Mi se bavimo isključivo prevozom lica sa jedne na drugu lokaciju u specijalizovanom sanitetskom vozilu.

 

2.      Osim prevoza, vršite li transport lica od kreveta sa jedne lokacije do kreveta na drugoj lokaciji?

Da, naša firma vrši transport lica (pacijenata) iz kreveta sa jedne lokacije (ustanove, grada, stana) do kreveta na drugoj lokaciji (ustanove, grada, stana)

 

3.      Da li ste vi privatna Hitna pomoć?

Ne mi nismo Hitna pomoć. Jedina Hitna Pomoć je kada  pozovete 194, ako je nekome život ugrožen.

 

4.      Šta je sanitetsko vozilo?
Sanitet je vozilo dizajnirano i opremljeno prostorom i priključcima za rad medicinske opreme i vidno istaknutom signalizacijom. Naš sanitet je prilagođen medicinskim nosilima (strečerom), bocom sa kiseonikom,držačima za boce sa infuzijom, priključkom za 220V~ i 12V koji su potrebni za rad  medicinskih uređaja. Postoje sedišta za pratioce koje se nalaze u istom prostoru. Okrenute su ka pacijentu, tako da je pacijent uvek u vidnom polju pratilaca.

 

5.      Koliko dugo će trajati putovanje?
Vreme transporta ne zavisi isključivo od nas.U zavisnosti od rute angažujemo i neophodan broj vozača da bi se vozilo kretalo neprekidno, izuzev pauza za točenje goriva ili za potrebe  pacijenta . Takođe, vreme putovanja zavisi od saobraćajnih gužvi, meteo uslova, kao i od zadržavanja na carinama, iako imamo prioritet . 

 

6.      Da li pacijent leži sve vreme?

U zavisnosti od stanja i potrebe, pacijent može da bude u potpunosti u ležećem položaju ili sa uzdignutim uzglavljem do stadijuma sedenja.

 

7.      Koliko košta prevoz rođaka ili ličnih pratioca?

Troškovi ličnog pratioca su uračunati u ugovorenu cenu transporta.

 

8.      Koliko pratilaca (osoba) može biti uz pacijenta?

Osim pacijenta, u samom prostoru gde je on ,mogu da sede još 3 osobe, a u prostoru kabine, osim vozača,  još 2 osobe. To znači da se od 5 mesta slobodno mogu koristiti sva koja nisu popunjena našim timom.Tim može brojati najviše 4 člana: jednog rezervnog vozača, jednog lekara i jednog med.tehničara.

 

9.      Pacijent nije u stanju da kontroliše toalet?

Preporuka je da se  u takvim slučajevima koriste pelene, koje  po potrebi menja medicinska sestra ili negovateljica.

 

10.  Koliko prtljaga je moguće poneti u sanitetu?

Osim mesta za sedenje, postoji i prostor za prtljag veličine prtljažnog prostora prosečnog automobila. Prtljag se može odložiti i na sedišta koja nisu zauzeta,ukoliko ne ometa staranje o pacijentu.

 

11.  Ko odlučuje u kojoj meri je potrebna medicinska pratnja ili nije potrebna?

Pacijent ili njegova pratnja uvek mogu da ugovore medicinsku pratnju  da bi bili spokojni na putovanju. U slučaju da ne smatraju da je lekar ili sestra potrebna, treba nam dostaviti lekarski nalaz ili otpusnu listu na e-mail meditax.bg@gmail.com , kako bi lekari klinika sa kojima sarađujemo utvrdili stepen rizika transporta pacijenta i na osnovu toga predložili ekipu za transport.

 Za dalje transporte, međunarodne ili međugradske,  preporučljivo je uvek angažovati med. sestru radi staranja o pacijentu, npr.hranjenju, davanju propisane terapije, kao i praćenju opšteg stanja pacijenta.

 

12.  Da li je medicinsko osoblje sastavni deo vaše firme?

 

Ne! Meditax se bavi isključivo transportom pacijenata. Medicinske usluge praćenja pacijenata poveravamo lekarima i osoblju privatnih klinika sa kojima uspešno sarađujemo ili na Vaš zahtev angažujemo one koje Vi predložite.