Cenovnik za inostranstvo

 

Cena km za inostranstvo je 1.2 eura prosečno 

 

Cena km zavisi od:

•Broja potrebnih izvršioc transporta 

•Sastava tima za transport.

•Hitnosti transporta,( ako se moraju drugi transporti otkazati ili pomeriti)

•Stanja pacijenta (zdravstvene slike pacijenta).

•Medicinsko osoblje se plaća po provedenom vremenu na putu.

 

Cene stručnog kadra zavise od klinike i njihovog  tima lekara i med.tehničara ukoliko su potrebni, kao i od opreme koju će nositi na put!

 

Kod dogovaranja za dalje destinacije, poželjno je proslediti zdravstvenu dokumentaciju (nalaze, otpusne liste itd) na e-mail kako bi se procenili svi aspekti bezbednog transporta kao i stepen rizika. .